Skip to main content

Hướng dẫn viết chương trình Mazatrol trên máy Mazak (Phần 2)

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-7

Ở phần 1 , tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập phôi trên máy Mazak, ở ơ phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chương trình Mazatrol trên máy Mazak với từng loại gia công khác nhau.

(more…)

Hướng dẫn viết chương trình Mazatrol trên máy Mazak (Phần 1)

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-1

Mazatrol là một chương trình rất tiện lợi và việc lập trình có thể thực hiện rất nhanh chóng, việc đầu tiên khi thực hiện viết chương trình trên máy Mazak là công đoạn thiết lập phôi.

(more…)

Các dạng gia công trên máy Mazak bằng chương trình Mazatrol

cac-dang-gia-cong-tren-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-2

I. Các dạng gia công trên máy Mazak bằng chương trình Mazatrol
(Dùng để chọn loại gia công trong việc viết chương trình)

(more…)