Skip to main content

Thông tin liên kết dành cho đối tác

lien-ket-doi-tac

Công ty CNC 3S – Đào tạo, tuyển dụng và liên kết

Thông tin tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Thông tin liên kết dành cho đối tác

Kính gửi đến các đối tác bạn bè đang sử dụng máy Mazak để gia công cơ khí, công ty CNC 3S chúng tôi thành lập từ năm 2010 tại Tp.HCM sử dụng chuyên biệt và khai thác thương hiệu máy Mazak như: máy phay Mazak, máy tiện Mazak, máy phức hợp Mazak, mong được hợp tác liên kết cùng phát triển với các đối tác trong trong nghành nghề thông qua, hợp tác:

(more…)