Pin It
Skip to main content

Thông tin đào tạo

Công ty CNC 3S – Đào tạo, tuyển dụng và liên kết

Thông tin liên kết dành cho đối tác

Thông tin tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Công Ty TNHH Kỹ Thuật CNC 3S thông báo đào tạo cầm tay chỉ việc, thông qua các chương trình:

1.Đào tạo nhân viên kỹ thuật Gia Công Cơ khí – Hệ máy Mazak (sơ cấp): 2 tháng

-Yêu cầu thái độ và kỹ năng:

 1. Tinh thần học hỏi, thái độ nghiêm túc trong công việc
 2. Kiến thức chuyên nghành cơ bản: đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thành thạo Auto Card 2D

thong-tin-dao-tao

-Kiến thức nhận được:

 1. Tự lập trình và gia công 2D trên máy mazak: Khoan lỗ, Taro, Doa, Gia công lỗ bậc, Gia công lỗ có kích thước đặc biệt, Gia công lỗ chính xác, Gia công cắt đường trái, phải, trong ngoài, Gia công rãnh hột xoài, Gia công pocket, Phay mặt.
 2. Tự lập trình và gia công tiện trên máy mazak: Dạt mặt đầu, Khoan lỗ, Taro, Doa, Tiện lưng ngoài, Tiện bụng trong, Tiện ren trong, Tiện ren ngoài, Tiện rãnh trong, Tiện rãnh ngoài
 3. Đựơc chuẩn hóa lý thuyết, thực hành trực tiếp.

2.Đào tạo nhân viên kỹ thuật Gia Công Cơ khí – Hệ máy Mazak (trung cấp): 2 tháng

-Yêu cầu thái độ và kỹ năng:

 1. Tinh thần học hỏi, thái độ nghiêm túc trong công việc
 2. Kinh nghiệm đứng máy mazak trên 1 năm.
 3. Kiến thức chuyên nghành cơ bản: đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thành thạo Auto Card 2D, thành thạo ít nhất một trong những phần mền thiết kế 3D: Solidworks, Inventor, Catia, Pro engineer

-Kiến thức nhận được:

 1. Tối ưu hóa chương trình và phương thức gia công trên máy phay và tiện mazak
 2. Cân chỉnh các thông số parameter cho máy mazak để giảm thiểu thời gian dư thừa.
 3. Lập trình 3D cơ bản trên máy phay mazak, lập trình gia công cơ bản trục C trên máy tiện mazak.

3.Đào tạo nhân viên kỹ thuật Gia Công Cơ khí – Hệ máy Mazak (cao cấp): 1 tháng

-Yêu cầu thái độ và kỹ năng:

 1. Kinh nghiệm đứng máy mazak trên 1 năm.
 2. Kiến thức chuyên nghành cơ bản: đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thành thạo Auto Card 2D, thành thạo ít nhất một trong những phần mền thiết kế 3D: Solidworks, Inventor, Catia, Pro engineer
 3. Đã có khả năng lập trình 3D cho hệ máy Fanuc.

-Kiến thức nhận được:

 1. Lập trình 3D trên máy phay mazak, lập trình gia công trục C trên máy tiện mazak.
 2. So sánh cách gia công 3D, gia công trục C của hệ máy mazak và Fanuc.

Trong quá trình đào tạo các bạn sẽ được giới thiệu làm việc tại các đối tác là nhà gia công cơ khí chính xác của Nhật tại HCM

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua email: contact@cnc3s.com

Phòng kỹ thuật & đào tạo trân trọng thông báo

Comments

comments