Skip to main content

Hiệu quả sử dụng công nghệ in 3D bằng phương pháp FDM (Fused Deposition Modeling)

Công nghệ in 3D bằng phương pháp FDM có những ưu điểm vượt bậc đang được nhiều công ty và trung tâm giáo dục đào tạo nghiên cứu để ứng dụng vào trong giảng dạy và thương mại hóa công nghiệp.

 

 

Công nghệ in 3D bằng phương pháp FDM (Fused Deposition Modeling) tạo ra các máy in 3D đơn giản chi phí thấp, vật liệu rẻ tiền, ít tiêu tốn năng lượng, thời gian tạo mẫu ngắn.Việc sử dụng máy in 3D dùng phương pháp FDM chỉ cần không gian làm việc nhỏ và thuận tiện di chuyển, lắp đặt.

 

in-3d-bang-phuong-phap-fdm
Ngoài ra, công nghệ in 3D FDM còn có một ưu điểm vượt trội hơn so với những công nghệ khác đó là khả năng tạo mẫu với nhiều loại vật liệu khác nhau với nhiều màu sắc làm cho mẫu được tạo ra trực quan hơn, các chi tiết được phân biệt rõ ràng.

 

 

in-3d-bang-phuong-phap-fdm-1
Sản phẩm in 3D dùng phương pháp FDM giúp cho người thiết kế đánh giá sản phẩm mà mình thiết kế tốt hơn và làm cho việc sửa chữa cải thiện sản phẩm nhanh chóng hơn, tăng hiệu suất làm việc của người thiết kế.

 

CNC 3S – Trần Quang