Skip to main content

Gia công taro trên máy phay Mazak (マザックマシニングセンタでタップの加工し方)

gia-cong-taro-tren-may-phay-mazak-1

Công đoạn gia công taro trên phay mazak: Được thực hiện bằng cách nhập các thông số giá trị vào chương trình đã được quy định sẵn bởi nhà sản xuất Mazak.

(more…)