CNC3S và đối tác Skip to main content

Máy tiện Mazak 860 – TVC1202

may-tien-mazak-860-tvc1202-1.1

Mazak 860

Mã số TK/ID: 51002017120302/TVC1202
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Cty Tấn Việt, SĐTLH:02837550553
Model máy: 860
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: 860
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 4500 rpm
Tổng kích thước máy:  2250 x 1030 x 1550mm
Kích thước bàn: 
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:860 mm

Máy tiện CNC Mazak QUICK TURN 18NSP – BTM1202

may-tien-mazak-quick-turn-18nsp-btm1202-1.1

Mazak QUICK TURN 18NSP

Mã số TK/ID: 41002017120202/BTM1202
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Công ty Bảo Trí, SĐTLH:0915936036
Model máy: QUICK TURN 18NSP
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: QUICK TURN 18NSP
Hệ điều hành: MAZATROL CAM T3
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 4200 rpm
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 230/600 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 200 mm
Chiều dài chống tâm: 600

may-tien-mazak-quick-turn-18nsp-btm1202-2

may-tien-mazak-quick-turn-18nsp-btm1202-3

Máy phay CNC Mazak SV20 – CKC1202

may-phay-cnc-mazak-sv20-ckc1202-1

Mazak SV20

Mã số TK/ID: 31002017120102/CKC1202
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: SV20
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: SV20
Hệ điều hành: Fanuc 11MF
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 3600 rpm
Kích thước bàn: 750×1800 mm
Hành trình X/Y/Z: 1500/800/750 mm
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

Máy tiện CNC Mazak QT200C – TLT1201

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-1.1

Mazak QT200C

Mã số TK/ID: 21002017120601/TLT1201
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Công ty KT TÚ LỘC, SĐTLH:0938397879
Model máy: QT200C
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: QT200C
Hệ điều hành: 
Ngày tháng năm sản xuất: 1999
Tốc độ trục chính tối đa: 4000 rpm
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 220/300 mm
Loại đầu dao:
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-4

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-2

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-3

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-5

Máy phay CNC Mazak MTV655/60 – TLT1201

may-phay-cnc-mazak-mtv655-60-tlt1201-1.1

Mazak MTV655/60

Mã số TK/ID: 11002017120501/TLT1201
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: MTV655/60
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: MTV655/60
Hệ điều hành: Mazatrol Cam M32
Ngày tháng năm sản xuất: 1994
Tốc độ trục chính tối đa: 6000 rpm
Tổng kích thước máy: 
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 650/1500 mm
Loại đầu dao: BT50
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-phay-cnc-mazak-mtv655-60-tlt1201-2

may-phay-cnc-mazak-mtv655-60-tlt1201-3

may-phay-cnc-mazak-mtv655-60-tlt1201-4

Máy tiện CNC Mazak QT8 II – TLT1201

Mazak QT8 II

Mã số TK/ID: 01002017120401/TLT1201
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: QT8
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: QT8 II
Hệ điều hành: Mazatrol T Plus
Ngày tháng năm sản xuất:1995
Tốc độ trục chính tối đa: 
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Y/Z: 
Loại đầu dao:
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-qt8-ii-tlt1201-2

may-tien-cnc-mazak-qt8-ii-tlt1201-3

Máy tiện CNC Mazak QT15N – TLT1201

may-tien-cnc-mazak-qt15n-tlt1201-1.1

Mazak QT15N

Mã số TK/ID: 90002017120301/TLT1201
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: QT15N
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: QT15N
Hệ điều hành: MAZATROL T32-2
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 4500 rpm
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 360/500 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 200 mm
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-qt15n-tlt1201-2

may-tien-cnc-mazak-qt15n-tlt1201-3

Máy phay CNC Mazak VTC-41 – TLT1201

may-phay-cnc-mazak-vtc-41-TLT-1.1

Mazak VTC-41

Mã số TK/ID: 80002017120201/TLT1201
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: VTC-41
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: VTC-41
Hệ điều hành: Yasnac MX3
Ngày tháng năm sản xuất:1991
Tốc độ trục chính tối đa: 7000 rpm
Tổng kích thước máy:
Kích thước bàn: 889×406 mm
Hành trình X/Y/Z: 560/406/508 mm
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-phay-cnc-mazak-vtc-41-TLT-2

may-phay-cnc-mazak-vtc-41-TLT-3

Máy tiện CNC Mazak QT15N – CKC1201

Mazak QT15N

Mã số TK/ID: 70002017120101/CKC1201
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: QT15N
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: QT15N
Hệ điều hành: MAZATROL T32-2
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 4500 rpm
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 360/500 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 200 mm
Chiều dài chống tâm:

May-MAZAK-QT15N-CKC-1

May-MAZAK-QT15N-CKC-4

Máy tiện CNC Mazak SLAN TURN 35 – HAP1130

May-tien-CNC-Mazak-Slant-Turn-35-HAP-1.1

Mazak SLAN TURN 35

Mã số TK/ID: 60002017110630/HAP1130
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: SLAN TURN 35
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: SLAN TURN 35
Hệ điều hành: MAZATROL CAM T32-3
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 2200 r.p.m
Tổng kích thước máy:
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 335/1000 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 350 mm
Chiều dài chống tâm: 1000 mm