Máy tiện CNC Mazak QT-8SP – CTC1208 - Công ty kỹ thuật CNC3S