Skip to main content

Cách ghi và ý nghĩa của các thông số độ nhám bề mặt (表状).

cach-ghi-va-y-nghia-thong-so-do-nham-be-mat-5

Bề mặt chi tiết sau khi gia công không bằng phẵng một cách lý tưởng  mà có những mấp mô. Những mấp mô này là do biến dạng dẻo lớp bề mặt khi gia công, là do ảnh hưởng  của chấn động khi gia công cắt, là do vết cắt của lưỡi  dao… sau đây tôi trình bày một số cách ghi và ý nghĩa của các thông số độ nhám bề mặt này.

(more…)