Skip to main content

Sản xuất thông minh trong bối cảnh công nghiệp 4.0

san-xuat-thong-minh-trong-boi-canh-cong-nghiep-4.0-1

Sản xuất thông minh tận dụng thông tin tiên tiến và công nghệ sản xuất để đạt được quy trình sản xuất linh hoạt, thông minh và có thể định lại lại. Bởi Herbert Köbel, người đứng đầu của phần mềm trung tâm thẩm quyền, Leuze Electronic (more…)

Công nghiệp 4.0: Cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

cong-nghiep-4.0-co-hoi-cho-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-3

Công nghiệp 4.0 đang thay đổi cảnh quan sản xuất và tạo thêm nhiều cơ hội cho các DNVVN. Đóng góp bởi Faro

(more…)

Tương lai Kỹ thuật số của Máy công cụ

tuong-lai-ky-thuat-so-cua-may-cong-cu-2

Các nhà chế tạo máy công cụ như DMG Mori đang tập trung vào các giải pháp gia công kết hợp cả Internet of Things và tăng khả năng sử dụng của người dùng. Jonathan Chou

(more…)

Công nghiệp 4.0 Nhu cầu hội nhập theo chiều ngang

cong-nghiep-4.0-nhu-cau-hoi-nhap-theo-chieu-ngang-3

Nhu cầu ngày càng tăng đối với hệ thống sản xuất sản phẩm chất lượng (MES) cho ngành công nghiệp 4.0 thể hiện rõ ràng. Các chức năng và tính chất của một hệ thống MES phải được mô tả chi tiết trong hướng dẫn của VDI 5600. Nhưng có phù hợp với ngành 4.0? Khái niệm tương lai MES 4.0 đưa ra ánh sáng về vấn đề này. (more…)

Số hóa của ngành chế tạo (Phần II)

so-hoa-cua-nganh-che-tao-3

Trong phần II của “Hệ thống hoá Số liệu của Ngành Chế tạo”, chúng tôi xem xét sự phát triển của nó đối với mô hình sản xuất Công nghiệp 4.0. By Imtiaz Ahmed, Quản lý thương hiệu Mobil SHC Châu Á Thái Bình Dương, ExxonMobil Lubricants.

(more…)

Số hóa của ngành chế tạo (Phần I)

Làm thế nào các nhà sản xuất châu Á có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trong 40 năm tới? Câu trả lời nằm ở sự tiến hóa của nó đối với mô hình sản xuất công nghiệp 4.0. By Imtiaz Ahmed, Quản lý thương hiệu Mobil SHC Châu Á Thái Bình Dương, ExxonMobil Lubricants.

(more…)

Chuyển đổi kỹ thuật số

chuyen-doi-ky-thuat-so-3

Ngày nay, các giải pháp phần mềm thông minh tạo thành cơ sở chuyển đổi kỹ thuật số của chuỗi quá trình sản xuất như hệ thống Celos của DMG Mori.

(more…)

Nhận thức Tương lai của Công nghiệp 4.0

nhan-thuc-tuong-lai-cua-cong-cong-nghiep-4.0-1

Hầu như mọi thiết bị công nghệ ngày nay đều được trang bị cảm biến thông minh bằng cách này hay cách khác. Theo Frederik Troester, người đứng đầu các thiết bị và giải pháp kết nối, ASEAN, Bosch

(more…)