Skip to main content

Số hóa của ngành chế tạo (Phần II)

so-hoa-cua-nganh-che-tao-3

Trong phần II của “Hệ thống hoá Số liệu của Ngành Chế tạo”, chúng tôi xem xét sự phát triển của nó đối với mô hình sản xuất Công nghiệp 4.0. By Imtiaz Ahmed, Quản lý thương hiệu Mobil SHC Châu Á Thái Bình Dương, ExxonMobil Lubricants.

(more…)

Số hóa của ngành chế tạo (Phần I)

Làm thế nào các nhà sản xuất châu Á có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trong 40 năm tới? Câu trả lời nằm ở sự tiến hóa của nó đối với mô hình sản xuất công nghiệp 4.0. By Imtiaz Ahmed, Quản lý thương hiệu Mobil SHC Châu Á Thái Bình Dương, ExxonMobil Lubricants.

(more…)