Skip to main content

Số hóa của ngành chế tạo (Phần II)

Trong phần II của “Hệ thống hoá Số liệu của Ngành Chế tạo”, chúng tôi xem xét sự phát triển của nó đối với mô hình sản xuất Công nghiệp 4.0. By Imtiaz Ahmed, Quản lý thương hiệu Mobil SHC Châu Á Thái Bình Dương, ExxonMobil Lubricants.

Các nhà sản xuất ngày nay có khuynh hướng thận trọng trước những bất trắc kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng mặc dù có những rủi ro liên quan, các nhà sản xuất ngành công nghiệp cần phải nắm lấy cuộc cách mạng công nghệ đang chuyển đổi các nhà máy hiện đại. Là người chấp nhận sớm, họ nên nắm bắt cơ hội để có được đầu của đường cong về năng suất và cung cấp một lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của họ cũng đang tìm kiếm để đạt được từ sự đổi mới và tiến bộ công nghệ.

Trong một báo cáo riêng, PwC tuyên bố rằng hơn một nửa số công ty sản xuất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ đầu tư tới 6 phần trăm doanh thu của mình cho các giải pháp kỹ thuật số trong năm năm tới. Ngoài ra, theo Hướng dẫn Chi tiêu Chi tiêu Insights của IDC, chi tiêu sản xuất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, sẽ tăng trưởng ở mức CAGR là 4,8% trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2019.

Điều này bao gồm việc tăng chi tiêu công nghệ do sự thay đổi tập trung vào hiệu quả hoạt động và sự cần thiết phải chống lại các vấn đề môi trường và an toàn trong sản xuất.

so-hoa-cua-nganh-che-tao-4

Nguồn: ExxonMobil

Số hóa dữ liệu

Phân tích tích hợp hệ thống dọc trong ngành công nghiệp 4.0 số hóa và tích hợp các quá trình trong toàn tổ chức. Dữ liệu được quản lý và phân tích để lập kế hoạch hoạt động, hiệu quả và quản lý chất lượng có thể được thực hiện trong thời gian thực và tối ưu hóa trong một mạng tích hợp.

Phân tích dữ liệu trong tích hợp theo chiều dọc cung cấp những hiểu biết có giá trị tạo điều kiện cho sản phẩm và cải thiện việc bảo trì thiết bị. Đó là thông báo rằng 82 phần trăm các công ty ở châu Á Thái Bình Dương mong đợi phân tích dữ liệu có một ảnh hưởng đáng kể đến việc ra quyết định của họ trong thời gian năm năm.

so-hoa-cua-nganh-che-tao-3

Các nhà sản xuất ngày nay có khuynh hướng thận trọng trước những bất trắc kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng mặc dù có những rủi ro liên quan, các nhà sản xuất ngành công nghiệp cần phải nắm lấy cuộc cách mạng công nghệ đang chuyển đổi các nhà máy hiện đại. Là người chấp nhận sớm, họ nên nắm bắt cơ hội để có được người đứng đầu  về năng suất và cung cấp một lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của họ cũng đang tìm kiếm để đạt được từ sự đổi mới và tiến bộ công nghệ.

Trong một báo cáo riêng, PwC tuyên bố rằng hơn một nửa số công ty sản xuất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ đầu tư tới 6 phần trăm doanh thu của mình cho các giải pháp kỹ thuật số trong năm năm tới. Ngoài ra, theo Hướng dẫn Chi tiêu Chi tiêu Insights của IDC, chi tiêu sản xuất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, sẽ tăng trưởng ở mức CAGR là 4,8% trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2019.

Điều này bao gồm việc tăng chi tiêu công nghệ do sự thay đổi tập trung vào hiệu quả hoạt động và sự cần thiết phải chống lại các vấn đề môi trường và an toàn trong sản xuất.

Nguồn:Tạp chí Equipment news