Skip to main content

Cắt Plasma CNC hoàn hảo (Phần 3)

cat-plasma-cnc-hoan-hao-3

o Chi phí thiết bị đầu tư cho một thiết bị cắt Plasma CNC 1.5 x 3 m CNC: 400-500.000 USD. Hệ thống laser yêu cầu điều khiển chuyển động chính xác hơn cũng như vách kẹp chặt nhẹ vì lý do an toàn.

(more…)

Cắt Plasma CNC hoàn hảo (Phần 2)

cat-plasma-cnc-hoan-hao-2

o Chi phí thiết bị đầu tư cho một  thiết bị cắt Plasma CNC  1.5 x 3 m: 40.000 USD – 50.000 (máy tương đối đơn giản do yêu cầu tốc độ thấp).

(more…)