Skip to main content

Những thách thức để thành công trên thị trường máy móc siêu lớn (XXL)

may-moc-sieu-lon-xxl-1

Các tính năng đo lường và tính năng đa nhiệm chính xác là ưu tiên hàng đầu khi gia công thêm các phôi lớn. Bởi Alan Reynvoet , giám đốc bán hàng, và Bernd Duchstein , tiếp thị, Schiess

(more…)