Skip to main content

Gia công cơ khí chính xác trên máy phay Mazak (Phần 2)

Mỗi máy CNC sẽ có một máy tính điều khiển, người dùng sẽ tương tác với máy thông qua hệ thống bàn phím điều khiển và màn hình. Các phím này, người sử dụng có thể điều khiển được sự hoạt động của máy và lập chương trình thông qua phần mềm Mazak để điều khiển máy gia công sản phẩm. (more…)

Gia công cơ khí chính xác trên máy phay Mazak (phần 1)

Về cơ bản, Công ty gia công CNC 3S đang sử dụng 2 loại máy phay Mazak:  Máy phay có bàn gia công cố định và máy phay thay bàn. Máy mazak tại công ty có đầu trục chính di chuyển theo chiều OZ, bàn máy di chuyển theo trục OX và OY.

(more…)