Skip to main content

Tương lai Kỹ thuật số của Máy công cụ

tuong-lai-ky-thuat-so-cua-may-cong-cu-2

Các nhà chế tạo máy công cụ như DMG Mori đang tập trung vào các giải pháp gia công kết hợp cả Internet of Things và tăng khả năng sử dụng của người dùng. Jonathan Chou

(more…)

Những thách thức để thành công trên thị trường máy móc siêu lớn (XXL)

may-moc-sieu-lon-xxl-1

Các tính năng đo lường và tính năng đa nhiệm chính xác là ưu tiên hàng đầu khi gia công thêm các phôi lớn. Bởi Alan Reynvoet , giám đốc bán hàng, và Bernd Duchstein , tiếp thị, Schiess

(more…)

Một đối thủ cạnh tranh sắp tới:Công nghiệp máy công cụ của Hàn Quốc

cong-nghiep-may-cong-cu-cua-han-quoc-1

Một giai đoạn không chắc chắn trên thế giới và các vấn đề chính trị ở Hàn Quốc cho thấy quốc gia này đã trải qua một cuộc suy thoái kinh tế cao kỷ lục vào năm 2016, ảnh hưởng đến xuất khẩu máy công cụ. Năm 2017 có đánh vần là tin tốt hơn cho đất nước? Jonathan Chou

(more…)