Skip to main content

Hợp tác giữa người-robot để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô (Phần II)

hop-tac-giua-nguoi-va-robot-de-thuc-day-nganh-cong-nghiep-o-to-4

Làm việc theo nhóm giữa con người và máy móc là chìa khóa để giúp các nhà sản xuất có thể tăng trưởng trong ngành công nghiệp ô tô. Theo Shermine Gotfredsen, Tổng giám đốc, APAC, Robot phổ quát

(more…)

Hợp tác giữa người-robot để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô (Phần I)

hop-tac-giua-nguoi-va-robot-de-thuc-day-nganh-cong-nghiep-o-to-1

Làm việc theo nhóm giữa con người và máy móc là chìa khóa để giúp các nhà sản xuất có thể tăng trưởng trong ngành công nghiệp ô tô. Theo Shermine Gotfredsen, Tổng giám đốc, APAC, Robot phổ quát

(more…)