Skip to main content

Máy thông minh cần Kỹ thuật thông minh

may-thong-minh-can-ky-thuat-thong-minh-2

Cho dù bạn gọi nó là Internet of Things (IoT), Industrie 4.0 hay độ tuổi của máy số, rõ ràng chúng ta đang bước vào một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Trong thị trường máy móc công nghiệp, tác động của công nghệ mới sẽ được sản xuất trên máy vi tính – với các dây chuyền sản xuất có máy thông minh, kết nối và phức tạp hơn. Mirko Bäcker, giám đốc tiếp thị EMEA, kỹ sư sản xuất, Siemens PLM Software.

(more…)