Skip to main content

Dòng máy FF-5000/40 của Mazak đứng đầu trong danh sách “Top 10 sản phẩm tốt nhất tại Nhật năm 2016”

dong-may-ff-5000-mazak-2

Giải thưởng “Top 10 sản phẩm tốt nhất tại Nhật” được trao bởi Công ty TNHH Nikkan Kogyo Shimbun, nhằm tôn vinh các sản phẩm đem lại hỗ trợ to lớn cho sự phát triển nền công nghiệp Nhật Bản và góp phần nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm Nhật trên thị trường quốc tế, được chọn ra trong số các sản phẩm đang được phát triển và vận hành hàng năm bởi các công ty ứng viên. Có 67 sản phẩm của 64 công ty được đề cử cho Giải thưởng lần thứ 59 năm nay.

(more…)