Skip to main content

Các cảm biến thông minh đang mang lại một sự thay đổi trong quá trình sản xuất

cam-bien-thong-minh-2

Nhà máy thông minh sử dụng cảm biến thông minh để phát hiện thông minh và xử lý dữ liệu để nâng cao năng suất. Michael Kaspar, Giám đốc sản phẩm về cảm biến quang điện và sợi.

(more…)