Pin It
Skip to main content

Các ký hiệu khác trên bản vẽ Nhât Bản

Có rất nhiều các ký hiệu được sử dụng trên bản vẽ Nhật Bản, dưới dây là 1 số ký hiệu tiêu biểu thường được sừ dụng trên bản vẽ Nhật Bản:

cac-ki-hieu-khac-tren-ban-ve-nhat-ban-1

 

cac-ki-hieu-khac-tren-ban-ve-nhat-ban-2

Nguồn: https://cnc3s.com