Skip to main content

Các ký hiệu khác trên bản vẽ Nhât Bản

cac-ki-hieu-khac-tren-ban-ve-nhat-ban-2

Có rất nhiều các ký hiệu được sử dụng trên bản vẽ Nhật Bản, dưới dây là 1 số ký hiệu tiêu biểu thường được sừ dụng trên bản vẽ Nhật Bản:

(more…)