Skip to main content

Các ký hiệu liên quan đến gia công lỗ trong bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản

Việc hợp tác trong ngành cơ khí giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, nhiều người đang cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận với bản vẽ theo tiêu chẩn JIS của Nhật.

Vì một số lí do như: bất đồng ngôn ngữ, khác về tiêu chẩn cơ khí khiến cho nhiều người mới đầu tiếp cập đều cảm thấy khó khăn, bản vẽ toàn là chữ Nhật nên không hiểu được bản vẽ nói gì. Những tài liệu về tiêu chẩn JIS của Nhật thì quá hạn chế. Để đáp ứng nhu cầu đó, công ty CNC3s  (cnc3s.com) xin giới thiệu đến mọi người các kí hiệu liên quan đến gia công lỗ trong bản vẽ Nhật.

ky-hieu-ban-ve-gia-cong-lo-theo-tieu-chuan-JIS-1

ky-hieu-ban-ve-gia-cong-lo-theo-tieu-chuan-JIS-2

ky-hieu-ban-ve-gia-cong-lo-theo-tieu-chuan-JIS-3

ky-hieu-ban-ve-gia-cong-lo-theo-tieu-chuan-JIS-4

ky-hieu-ban-vegia-cong-lo-theo-tieu-chuan-JIS-5

Nguồn: http://cnc3s.com