Skip to main content

Gia công taro trên máy phay Mazak (マザックマシニングセンタでタップの加工し方)

Công đoạn gia công taro trên phay mazak: Được thực hiện bằng cách nhập các thông số giá trị vào chương trình đã được quy định sẵn bởi nhà sản xuất Mazak.

gia-cong-taro-tren-may-phay-mazak-1

Chú thích ý nghĩa các giá trị trong chương trình gia công taro trên máy phay mazak

Chương trình gia công taro trong máy phay mazak, gồm có 3 phần:

-Phần danh định trong chương trình gia công taro trên máy phay mazak: có ý nghĩa biểu thị về mặt hình học khi mô phỏng gia công taro trên máy phay mazak.

-Phần gia công trong chương trình taro trên máy phay mazak: quyết định nội dung của công đoạn gia công như: tốc độ dao, bước ren, lượng ăn dao, phương pháp gia công, độ sâu ren .v.v.

-Phần hình dạng trong chương trình gia công taro trên máy phay mazak: quyết định toạ độ vị trí của các điểm ren gia công.

Chú ý trong chương trình gia công taro của máy phay mazak:

Trong chương trình gia công taro của máy phay mazak điều kiện bắt buộc là bước tiến trên vòng phải đúng bằng bước ren của taro cần gia công. Trong trường hợp bước tiến của mũi taro khác với bước ren thì đơn vị taro sau khi gia công sẽ bị nát ren và sản phẩm bị NG.

CNC3S – Nguyễn Viết Trung