Skip to main content

Khoan lỗ trên máy phay Mazak (マザックマシニングセンタでドリルの加工し方)

Công đoạn gia công khoan lỗ chính xác trên phay mazak: Được thực hiện một cách đơn giản bằng việc nhập và khai báo các giá trị trong chương trình dạng module đã được quy định sẵn bởi nhà sản xuất máy.

khoan-lo-tren-may-phay-mazak-1

Chú thích ý nghĩa các giá trị trong chương trình khoan lỗ trên máy phay mazak

Chương trình khoan lỗ trong máy phay mazak, gồm có 3 phần:
-Phần danh định trong chương trình của máy phay mazak: chỉ có ý nghĩa biểu thị về mặt hình học để cho người dùng hiểu rỏ hình dạng khi mô phỏng gia công. Phần danh định trên máy phay mazak hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả của việc gia công.
-Phần gia công trong chương trình của máy phay mazak: quyết định nội dung của công đoạn gia công như: tốc độ dao, lượng ăn dao, phương pháp gia công, độ sâu gia công .v.v.
-Phần hình dạng gia công trong máy phay mazak: quyết định toạ độ vị trí của các điểm gia công.

Các phương pháp khoan lỗ trên máy phay mazak:
Có 3 cách khoan lỗ trong máy phay mazak, tương ứng với việc khai báo các phương pháp khoan

khoan-lo-tren-may-phay-mazak-2

Các phương pháp khoan lỗ trên máy phay mazak

-ドリルサイクル(Drill Cycle – khoan bình thương): Khoan thẳng không nhấp mũi khoan sẽ đi từ điểm bắt đầu đến độ sâu đã khai báo theo tốc độ cắt và bước tiến đã nhập trong chương trình.
-コウソクフカアナサイクル(高速深穴 Cycle – khoan lỗ sâu tốc độ cao): Khoan nhấp trong lỗ mũi khoan sẽ nhấp liên tục trong lỗ khoan (khoan xuống rồi dỡ lên, trở về vị trí trước rồi tiếp tục khoan xuống)
-フカアナサイクル(深穴 Cycle – khoan lỗ sâu): Khoan nhấp dỡ lên khỏi mặt phôi, mũi khoan sẽ khoan thẳng một lượng đã xác định trước rồi dỡ lên khỏi mặt phôi, sau đó tiếp tục khoan xuống.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi thường sử dụng các chế độ khoan này tương ứng với:
+Độ sâu khoan <15mm.
+Độ sâu khoan từ 15~30mm.
+Độ sâu khoan trên 30mm

CNC3S – Nguyễn Viết Trung