Skip to main content

Khoan lỗ trên máy phay Mazak (マザックマシニングセンタでドリルの加工し方)

khoan-lo-tren-may-phay-mazak-1

Công đoạn gia công khoan lỗ chính xác trên phay mazak: Được thực hiện một cách đơn giản bằng việc nhập và khai báo các giá trị trong chương trình dạng module đã được quy định sẵn bởi nhà sản xuất máy. (more…)