Skip to main content

Hướng dẫn vận hành máy Mazak bằng chương trình MAZATROL

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-1

Chương  trình MAZATROL M32 là chương trình được sử dụng rất nhiều trên máy Mazak. Nếu để viết một tài liệu hoàn thiện về vận hành sử dụng máy CNC cần khá nhiều thời gian, và để những người mới vào làm có thể đọc hết tài liệu vận hành máy mazak cũng là một vấn đề, do đó phần tài liệu trích lượt ngắn gọn cách sử dụng chương trình MAZATROL M32 này sẽ giúp bạn có thể áp dụng ngay vào công việc mà không phải đọc quá nhiều lý thuyết.

(more…)