Skip to main content

Hướng dẫn vận hành máy Mazak bằng chương trình MAZATROL

Chương  trình MAZATROL M32 là chương trình được sử dụng rất nhiều trên máy Mazak. Nếu để viết một tài liệu hoàn thiện về vận hành sử dụng máy CNC cần khá nhiều thời gian, và để những người mới vào làm có thể đọc hết tài liệu vận hành máy mazak cũng là một vấn đề, do đó phần tài liệu trích lượt ngắn gọn cách sử dụng chương trình MAZATROL M32 này sẽ giúp bạn có thể áp dụng ngay vào công việc mà không phải đọc quá nhiều lý thuyết.

I.   TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MAZATROL TRÊN MÁY Mazak

1.   Hệ thống chức năng phím

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-1

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-2

 

2.      Các trang giao diện cơ bản trong máy MazaTrol

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-3

Các lệnh có thể thực thi (khi chương trình đang chạy)

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-4

11: Chương trình

12: Đèn

14: Chạy từng dòng

15: Tùy chọn dừng

(Trong chế độ hoạt động tự động hoặc MDI, hãy gọi và bật tùy chọn dừng. Nếu quá trình chạy tự động được mở trong trạng thái này, máy sẽ được khóa lại khi M01 của mã M được cài đặt trong chương trình đã được thực thi. Sau đó, đèn nút chạy sẽ tắt.

Để khởi động lại máy, nhấn nút chạy, và phần còn lại của chương trình sẽ được thực hiện)

19: Gọi Unit để chạy lại

Các lệnh trong mục “hiển thị lựa chọn”

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-5

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-6

(Mô phỏng đường chạy dao)

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-7

(Cấu trúc chương trình)

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-8

A: Dữ liệu đơn vị

Dữ liệu bao gồm dữ liệu về loại gia công và các phần cần gia công, vv

B: Dữ liệu chuỗi công cụ

Dữ liệu chuỗi công cụ bao gồm các tên công cụ và các dữ liệu khác liên quan đến hoạt động của các công cụ. Loại dữ liệu này tồn tại cho việc gia công phay (điểm, đường và mặt) và các đơn vị quay. Đối với các đơn vị khác, dữ liệu liên quan đến các công cụ tồn tại với dữ liệu đơn vị.

C: Dữ liệu hình dạng

Dữ liệu bao gồm chủ yếu các dữ liệu được sử dụng để xác định mô hình gia công.

(Bảng khai báo dao) (Tool file)

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-9

(Bảng thông số dao)

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-10

huong-dan-van-hanh-may-mazak-bang-chuong-trinh-mazatrol-11

Nguồn:http://cnc3s.com/