Skip to main content

Phát triển nhanh cho sản xuất ở Việt Nam

phat-trien-nhanh-cho-san-xuat-tai-viet-nam-1

Trong bảy tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã thu hút gần 22 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó các ngành sản xuất và chế biến chiếm gần một nửa tổng số đó.

(more…)