Skip to main content

Nhà máy thông minh ở đây: Các năng lực IIoT hàng đầu cho Nhà sản xuất hiện đại

nha-may-thong-minh-1

Với các nhà máy thông minh đang là một chủ đề nóng hiện nay, ba tính năng IIoT quan trọng của nhà máy thông minh sẽ được thảo luận. Theo Fritz Cleveland , giám đốc tiếp thị, Sensonix / Banner Wireless

(more…)