Skip to main content

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm kỹ thuật số trong ngành công nghiệp ô tô

truy-xuat-san-pham-ky-thuat-so-trong-nganh-cong-nghiep-o-to-1

Với giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm, các nhà sản xuất có thể được trang bị khả năng hiển thị các công nghệ, vật liệu và quy trình mới nhất, cho phép đưa ra những quyết định thông minh hơn dẫn đến sản phẩm tốt hơn. Theo Mark Taber, phó chủ tịch, tiếp thị, PTC

(more…)