Skip to main content

Phương pháp giũa kim loại

phuong-phap-giua-kim-loai

Ðể giũa đuợc toàn bộ bề mặt gia công  và để cho đuờng giũa sau không choàng lên đuờng giũa truớc thì khi kéo giũa về, phải vùa kéo vừa đi chuyển giũa sang ngang một khoảng bằng ½ hoặc bằng chiều rộng bản giũa. Nguời ta thuờng áp đụng hai cách giũa: giũa dọc và giũa chéo

(more…)