Skip to main content

Phương pháp giũa kim loại

Ðể giũa đuợc toàn bộ bề mặt gia công  và để cho đuờng giũa sau không choàng lên đuờng giũa truớc thì khi kéo giũa về, phải vùa kéo vừa đi chuyển giũa sang ngang một khoảng bằng ½ hoặc bằng chiều rộng bản giũa. Nguời ta thuờng áp đụng hai cách giũa: giũa dọc và giũa chéo

1.Giũa đọc

Ðuờng cắt của giũa thuờng theo đuờng tâm, giũa, nghia là giũa chỉ có  một huớng tiến thẳng. nguời ta có thể cho giũa tiến thẳng song song với cạnh vật hoặc hợp với cạnh một góc  nào khi.

Giũa đọc là phương pháp giũa cơ bản, áp đụng chủ yếu khi giũa phá, nửa tinh và tinh

phuong-phap-giua-kim-loai

2.Giũa chéo 450

Là phương pháp  mà huớng tâm giũa một góc 450 , tức là giữa vừa tiến đọc theo huớng tâm, vừa huớng ngang vuông góc  với tâm giữa. quỹ đạo của giũa chéo đi 450( hình) giũa chéo tạo nên các đuờng vân chéo, nên thuờng áp đụng giữa trang trí bề mặt vật đã gia công xong.

Sau đây là trình bày các buớc giũa mặt phẳng:

Đùng phuong pháp giũa đọc song song với cạnh vật, giũa từ phải sang trái trong một làn cắt(hình)

Ðổi tu thế, giũa đọc vuông góc  với đuờng giũa cu từ phải sang trái trong một lần cắt (hình)

Ðổi tu thế giũa đọc chéo 450 giũa từ trái qua phải trong một số lần cắt (hình)

Ðổi sang đua đọc chéo 450 theo chiều nguợc lại ( đuờng chấm chấm hình), giũa từ phải sang trái trong một lần cắt.

Ðổi sang giũa song song với cạnh vật, nhung giũa từ trái sang phải trong một số lần cắt

Cứ nhu vậy, chỉ bằng phuong pháp giũa đọc ta sẽ giũa đuợc mặt phẳng sau khi kiểm tra độ phẳng bằng thuớc, nếu chua phẳng phải tiếp tục giũa đến khi đạt yêu cầu.