Skip to main content

Tìm hiểu các hình thức tổ chức lập trình CNC

tim-hieu-cac-hinh-thuc-lap-trinh-gia-cong-cnc-3

Để lập được một chương trình gia công CNC cần phải dựa trên các cơ sở sau:

– Bản vẽ chi tiết gia công CNC: thể hiện được hình dạng các bề mặt cần gia công (như các mặt phẳng, mặt trụ, mặt rãnh then, mặt định hình…) và kích thước của các bề mặt đó. Tất cả yếu tố trên đây được gọi là yếu tố hình học và khi lập trình chuyển nó thành các thông tin hình học.

(more…)