Skip to main content

Tìm hiểu các hình thức tổ chức lập trình CNC

Để lập được một chương trình gia công CNC cần phải dựa trên các cơ sở sau:

– Bản vẽ chi tiết gia công CNC: thể hiện được hình dạng các bề mặt cần gia công (như các mặt phẳng, mặt trụ, mặt rãnh then, mặt định hình…) và kích thước của các bề mặt đó. Tất cả yếu tố trên đây được gọi là yếu tố hình học và khi lập trình chuyển nó thành các thông tin hình học.

tim-hieu-cac-hinh-thuc-lap-trinh-gia-cong-cnc-1

– Yêu cầu kỹ thuật của bề mặt gia công CNC bao gồm độ chính xác kích thước đặc trưng bằng dung sai; chiều cao nhấp nhô vi R¬z¬ và sai lệch chiều cao nhấp nhô trung bình R¬a¬ (độ nhám bề mặt); độ chính xác về vị trí tương quan như độ không đồng tâm, độ không vuông góc… Các yếu tố này người ta gọi là yếu tố công nghệ và khi lập trình thì người ta chuyển nó thành các thông tin thông nghệ.

tim-hieu-cac-hinh-thuc-lap-trinh-gia-cong-cnc-2

Như vậy có thể tóm tắt sự lập trình CNC như sau:

– Các thông tin hình học sẽ giúp chúng ta xây dựng 1 chương trình dịch chuyển lưỡi cắt công cụ trong hệ tọa độ được chọn.

tim-hieu-cac-hinh-thuc-lap-trinh-gia-cong-cnc-3

– Các thông tin công nghệ sẽ giúp chúng ta xác định các thông số về công nghệ như:loại dụng cụ cắt được chọn và các thông số về hình học của nó như góc trước, góc sau, bán kính lưỡi cắt…; Các thông số về chế độ cắt như v,s,t và các điều kiện khác như bôi trơn, làm mát, bẻ phôi…; Các biện pháp công nghệ được lựa chọn như dừng có thời gian để làm bóng bề mặt, khoan theo kiểu zich zac đối với các lỗ sâu để lấy phôi ra, bù dao do sự mài mòn trong quá trình gia công.

tim-hieu-cac-hinh-thuc-lap-trinh-gia-cong-cnc-4

Trên cơ sở đó, ngày nay có rất nhiều hình thức lập trình CNC khác nhau, tùy theo đặc tính cụ thể của các máy gia công CNC được trang bị cũng như hệ điều khiển và mục đích sử dụng mà có thể lựa chọn các phương pháp một cách thích hợp.