Skip to main content

Một đối thủ cạnh tranh sắp tới:Công nghiệp máy công cụ của Hàn Quốc

cong-nghiep-may-cong-cu-cua-han-quoc-1

Một giai đoạn không chắc chắn trên thế giới và các vấn đề chính trị ở Hàn Quốc cho thấy quốc gia này đã trải qua một cuộc suy thoái kinh tế cao kỷ lục vào năm 2016, ảnh hưởng đến xuất khẩu máy công cụ. Năm 2017 có đánh vần là tin tốt hơn cho đất nước? Jonathan Chou

(more…)