Skip to main content

Ren côn tiêu chuẩn Nhật, Ren côn tiêu chuẩn Mỹ

ren-con-tieu-chuan-nhat-va-ren-con-tieu-chuan-my-2

Ren PT (ren côn theo tiêu chuẩn Nhật) và ren NPT (ren côn theo tiêu chuẩn Mỹ) khi nhìn bằng mắt để so sánh thì gần như không khác biệt. Nhưng khi lắp ráp vào sản phẩm thì sự khác nhau thể hiện rõ ràng.

(more…)