Skip to main content

Ren côn tiêu chuẩn Nhật, Ren côn tiêu chuẩn Mỹ

Ren PT (ren côn theo tiêu chuẩn Nhật) và ren NPT (ren côn theo tiêu chuẩn Mỹ) khi nhìn bằng mắt để so sánh thì gần như không khác biệt. Nhưng khi lắp ráp vào sản phẩm thì sự khác nhau thể hiện rõ ràng.

Ren PT (ren côn tiêu chuẩn Nhật) và ren NPT (ren côn tiêu chuẩn Mỹ), nhìn bên ngoài gần giống nhau.

ren-con-tieu-chuan-nhat-va-ren-con-tieu-chuan-my-1

Sự khác nhau của ren côn PT và ren côn NPT

ren-con-tieu-chuan-nhat-va-ren-con-tieu-chuan-my-2

Kích thước khi gia công ren côn PT và ren côn NPT

ren-con-tieu-chuan-nhat-va-ren-con-tieu-chuan-my-3

ren-con-tieu-chuan-nhat-va-ren-con-tieu-chuan-my-4

Kích thước ống dầu khi sử dụng ren côn PT và ren côn NPT

ren-con-tieu-chuan-nhat-va-ren-con-tieu-chuan-my-5