Skip to main content

CÔNG CỤ GIA CÔNG CHÍNH XÁC – Dao vát mép – Mentori (メントリ)

Dao vát mép sẽ quay và cắt vào các cạnh của sản phẩm theo góc định sẵn trên lưỡi cắt

Khi gia công chi tiết cơ khí trên máy CNC, chúng ta thường sử dụng dao vát mép để định tâm lỗ và vát miệng lỗ sau khi khoan. Trong trường hợp này miệng lỗ sau khi vát mép sẽ có góc nghiêng giống như góc nghiêng cắt trên lưỡi dao.

Trong một số trượng hợp gia công cơ khí chính xác, dao vát mép sẽ được dùng để tạo mặt nghiêng tiếp giáp giữa hai mặt phẳng đã gia công. Khi này dao vát mép sẽ quay và cắt vào các cạnh của sản phẩm theo góc định sẵn trên lưỡi cắt. Qua nhiều lần cắt sẽ tạo mặt phẳng vát nghiêng theo đúng góc độ của dao.

Trong xưởng mỗi máy đều có một dao vát mép góc 45° được lắp cố định trong máy. Ngoài ra còn có các loại vát mép lớn hơn như đường kính 12, đường kính 16, các loại dao vát có góc cắt khác nhau. Mỗi máy sẽ được lắp sẵn một số dụng cụ thường dùng. Khi gia công, yêu cầu các dụng cụ đặc biệt không có sẵn trong máy, sẽ được gắn vào thay thế các dụng cụ có sẵn trong máy.

Các loại dao vát mép thường sử dụng trong xưởng.

dao vat mep 1 dao vat mep 45 dao vat mep 7.6
Mentori 16 góc 45° Mentori góc 45° Mentori góc 7.6°đầu bằng

 

dao vat mep 15 dao vat mep 15 dao vat mep 40
Mentori 16 góc 15° Mentori 16 góc 10° Mentori 16 góc 40°