Gia công chính xác – Dung sai gia công JIS B 0405 - Công ty kỹ thuật CNC3S

Pin It
Skip to main content

Gia công chính xác – Dung sai gia công JIS B 0405

Tại công ty CNC 3S chi tiết cơ khí được gia công cơ khí chính xác theo dung sai tiêu chuẩn: JIS B 0405.

  1. Dung sai chiều dài (長さ)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分)Dung sai cho phép (許公差)
Vượt quá (を超え)Trở xuống (以下)
0.56±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10002000±1.2
20004000±2.0
40008000±3.0
800012000±4.0

 

  1. Dung sai đường kính lỗ khoan (キリ穴直径の許公差)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分)Dung sai cho phép (許公差)
Vượt quá (を超え)Trở xuống (以下)
13-0.1~+0.2
36-0.1~+0.3
630-0.15~+0.4
3075-0.15~+0.5

 

  1. Dung sai độ sâu lỗ khoan (キリ穴深さの許公差)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分)Dung sai cho phép (許公差)
Vượt quá (を超え)Trở xuống (以下)
20±0.5
20305±1.0