Skip to main content

Taro ngang

Đối với một số trường hợp gia công sản phẩm dài, làm Taro ngang, có thể sử dụng: Máy taro trục ngang, máy taro tự động đầu ngang .v.v. Tại công ty CNC 3S, chúng tôi thực hiện đơn vị gia công này bằng dụng cụ khoan ngang chuyên dụng.

Gia công bằng máy CNC độ cao gia công giới hạn khoảng 600mm, cho nên không thể dựng đứng sản phẩm dài để gia công theo phương thẳng đứng. Trong trường hợp này với công cụ đặc biệt, chuyển động xoay từ phương thẳng đứng được biến đổi sang phương ngang để gia công các lỗ taro. (Thông thường trên máy CNC thì chỉ gia công Khoan lỗ, sau đó Taro sẽ được thực hiện bằng máy taro cầm  tay).

 

Gia công khoan lỗ bằng công cụ Khoan ngang
Gia công khoan lỗ bằng công cụ Khoan ngang
Công cụ khoan ngang
Công cụ khoan ngang