Skip to main content

CÔNG CỤ GIA CÔNG CHÍNH XÁC – Cưa trên máy CNC

Có một số trường hợp gia công phải sử dụng đến cưa trên máy CNC

Cưa rãnh

Có một số trường hợp gia công phải sử dụng đến cưa trên máy CNC:

cong-cu-gia-cong-chinh-xac-cua-1

Các loại cưa thường được sử dụng trong công ty:

cong-cu-gia-cong-chinh-xac-cua-2

Cưa nhỏ dùng khoét rãnh tròn bên trong lỗ:

Sau khi gia công lỗ, bản vẽ yêu cầu khoét rãnh tròn bên thành lỗ, thường các rãnh tròn này để gắn các ron cao su hoặc kim loại.

cong-cu-gia-cong-chinh-xac-cua-3

Mỗi loại cưa khác nhau về đường kính và chiều dày cưa, khi gia công phải chọn loại cưa phù hợp với đường kính và chiều dày rãnh gia công.

cong-cu-gia-cong-chinh-xac-cua-4

Các loại cưa thường được dùng trong xưởng:

 

Xem thêm:

Gia công chính xác

Công nghệ gia công cnc