Skip to main content

Phương pháp hình chiếu theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản (hình chiếu góc thứ 3) (第三角法)

Khác với cách thể hiện bản vẽ thông thường ở Việt Nam (theo phương pháp vẽ châu Âu và Nga), cách bố trí các hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng, hình chiếu bằng được  sử dụng thông thường theo tiêu chuẩn JIS Nhật B ả nphương pháp hình chiếu góc thứ 3. Các bạn nhìn cách quy ước và bố trí của phương pháp hình chiếu góc thứ 3 này trong hình minh họa bên dưới.

phuong-phap-hinh-chieu-goc-thu-3-1

Ngoài các hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng, trong một số trường hợp các chi tiết có các gia công phức tạp… người ta dùng các bản vẽ cắt và bản vẽ trích… để thể hiện rõ các yêu cầu cần gia công.  Một số dạng bản vẽ thực tế trong công ty, với các bản vẽ cắt, bản vẽ nhìn từ các hướng khác nhau.

phuong-phap-hinh-chieu-goc-thu-3-2

phuong-phap-hinh-chieu-goc-thu-3-3

Nguồn: http://cnc3s.com/