Skip to main content

Kí hiệu liên quan đến gia công mặt và gia công đường trong bản vẽ Nhật Bản theo tiêu chẩn JIS

JIS là chữ viết tắt của Japan Industrial Standard– Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản. Quy trình tiêu chuẩn hóa được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và được ban hành thông qua Liên đoàn Tiêu chuẩn Nhật Bản.

Dưới đây là bảng ký hiệu liên quan đến gia công mặt và gia công đường trong bản vẽ Nhật Bản theo tiêu chẩn JIS :

ky-hieu-lien-quan-den-gia-cong-duong-va-gia-cong-be-mat-theo-tieu-chuan-JIS-1

ky-hieu-lien-quan-den-gia-cong-duong-va-gia-cong-be-mat-theo-tieu-chuan-JIS-2

ky-hieu-lien-quan-den-gia-cong-duong-va-gia-cong-be-mat-theo-tieu-chuan-JIS-3

ky-hieu-lien-quan-den-gia-cong-duong-va-gia-cong-be-mat-theo-tieu-chuan-JIS-6

ky-hieu-lien-quan-den-gia-cong-duong-va-gia-cong-be-mat-theo-tieu-chuan-JIS-5

ky-hieu-lien-quan-den-gia-cong-duong-va-gia-cong-be-mat-theo-tieu-chuan-JIS-6

ky-hieu-lien-quan-den-gia-cong-duong-va-gia-cong-be-mat-theo-tieu-chuan-JIS-7

ky-hieu-lien-quan-den-gia-cong-duong-va-gia-cong-be-mat-theo-tieu-chuan-JIS-8

Nguồn:http://cnc3s.com