Skip to main content

Hướng dẫn viết chương trình Mazatrol trên máy Mazak (Phần 1)

Mazatrol là một chương trình rất tiện lợi và việc lập trình có thể thực hiện rất nhanh chóng, việc đầu tiên khi thực hiện viết chương trình trên máy Mazak là công đoạn thiết lập phôi.

Thiết lập phôi trên máy Mazak:

Sau khi tạo chương trình mới: Ta được giao diện

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-1

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-2

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-3

Nguồn: http://cnc3s.com