Skip to main content

Hướng dẫn viết chương trình Mazatrol trên máy Mazak (Phần 2)

Ở phần 1 , tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập phôi trên máy Mazak, ở phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chương trình Mazatrol trên máy Mazak với từng loại gia công khác nhau.

Các loại gia công trên máy Mazak

a.Khoan

uong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-4

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-5

 

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-6

Như hình là:

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-7

Sau khi nhập xong ta được

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-8

Nguồn:http://cnc3s.com