Skip to main content

Hướng dẫn viết chương trình Mazatrol trên máy Mazak (Phần 3)

Ở phần 3 tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chương trình gia công phay trên máy Mazak bằng chương trình Mazatrol

1.Phay mặt trên máy Mazak

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-9

Tương tự như chương trình khoan:

Ta thay đổi thành kiểu gia công phay

Sau đây là ví dụ về chương trình phay

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-10

Mã M: có nhiểu chức năng để lựa chọn. Ở đây 8 có nghĩa là mở dung dịch làm nguội

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-11

2.Kết thúc chương trình

huong-dan-viet-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-12

Nguồn: http://cnc3s.com