Skip to main content

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng chương trình Mazatrol trên máy Mazak

Trong khi vận hành máy Mazak trên chương trình Mazatrol chúng ta sẽ gặp 1 số thông báo lỗi, mình đã tổng hợp 1 số  lỗi hay gặp nhất khi vận hành máy Mazak để các bạn có thể dễ dàng xử lý.

Thông báo lỗi chương trình Mazatrol trên máy Mazak

thong-bao-loi-khi-su-dung-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-1

 

thong-bao-loi-khi-su-dung-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-2

thong-bao-loi-khi-su-dung-chuong-trinh-mazatrol-tren-may-mazak-3

Nguồn: http://cnc3s.com/