Pin It
Skip to main content

Vận hành máy Mazak trên chương trình Mazatrol (Phần 2)

Vận hành máy Mazak trên chương trình Mazatrol (Phần 2)

Sau khi tiến hành cài lại Z cho dao, ta bắt đấu  lấy chương trình để chạy trên máy Mazak

5.LẤY CHƯƠNG TRÌNH

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-7

Dùng mũi tên để di chuyển con trỏ đến vị trí cần sửa

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-8

6.TẠO CHƯƠNG TRÌNH MỚI: (Đối với chương trình không có sẵn)

Cấu trúc chương trình / cách viết xem phần IV (trang 17)

Sau khi vào chương trình như bước 5

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-9

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-10

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-11

Hoàn thành việc tạo chương trình mới.

7.CÀI GÓC TỌA ĐỘ PHÔI:

Di chuyển đầu dò chạm bề mặt cần lấy tọa độ.

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-12

VD: Muốn cài tọa độ cho X, đầu dò phi 4, bù dương, ta thực hiện:

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-13

8.CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-14

Nguồn: https://cnc3s.com

Tags: