Skip to main content

Vận hành máy Mazak trên chương trình Mazatrol (Phần 2)

Vận hành máy Mazak trên chương trình Mazatrol (Phần 2)

Sau khi tiến hành cài lại Z cho dao, ta bắt đấu  lấy chương trình để chạy trên máy Mazak

5.LẤY CHƯƠNG TRÌNH

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-7

Dùng mũi tên để di chuyển con trỏ đến vị trí cần sửa

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-8

6.TẠO CHƯƠNG TRÌNH MỚI: (Đối với chương trình không có sẵn)

Cấu trúc chương trình / cách viết xem phần IV (trang 17)

Sau khi vào chương trình như bước 5

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-9

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-10

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-11

Hoàn thành việc tạo chương trình mới.

7.CÀI GÓC TỌA ĐỘ PHÔI:

Di chuyển đầu dò chạm bề mặt cần lấy tọa độ.

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-12

VD: Muốn cài tọa độ cho X, đầu dò phi 4, bù dương, ta thực hiện:

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-13

8.CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

van-hanh-may-mazak-tren-chuong-trinh-mazatrol-14

Nguồn: http://cnc3s.com

Tags: