Skip to main content

Đào tạo tuyển dụng và liên kết

thong-tin-tuyen-dung

Công ty CNC 3S – Đào tạo, tuyển dụng và liên kết

Công Ty TNHH Kỹ Thuật CNC 3S được thành lập từ năm 2010 đặt tại Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi chuyên gia công, sản xuất các mặt hàng cơ khí chính xác phục vụ trong các lĩnh vực y tế, thực phẩm, quảng cáo và chế tạo máy phục vụ thị trường Nhật Bản và khách hàng Nhật tại Việt Nam.

(more…)