Skip to main content

Chuyển đổi file 3D giữa các phầm mềm thiết kế 3D và máy in 3D

Các công ty, phân xưởng sản xuất tùy theo điều kiện và định hướng phát triển riêng sẽ sử dụng các phần mềm thiết kế cách nhau và cách thức triển khai gia công cũng khác nhau. Việc chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa các phần mềm thiết kế 3D là một nhu cầu cấp thiết để thuận tiện trong việc xữ lý dữ liệu và chỉnh sửa thiết kế.

chuyen-doi-file-3d-giua-cac-phan-mem-thiet-ke-3d


Chuyển đổi dữ liệu thiết kế 3D thông qua phần mềm Auto card:

1. Mở dữ liệu 2D bằng phần mềm thiết kế 3D (Solidworks, Inventor, Pro/E ,v.v. )
– Trong AutoCad, các bạn lưu bản vẽ ở định dạng *.dxf (hoặc *.dwg)
– Trong phần mềm thiết kế 3D có thể mở trực tiếp file ở định dạng *.dxf (hoặc *.dwg)

2. Xuất ra dữ liệu bản vẽ 2D từ phần mềm thiết kế 3D (Solidworks, Inventor, Pro/E ,v.v. ) để mở bằng AutoCAD
– Trong phần mềm thiết kế 3D các bạn phải tạo bản vẽ 2D bằng và lưu lại ở định dạng *.dxf (hoặc *.dwg) và dùng phần mềm Autocad để chỉnh sữa dữ liệu 2D này.

3. Chỉnh sữa dữ liệu 3D mở bằng autocad từ phần mềm thiết kế 3D (Solidworks, Inventor, Pro/E ,v.v. )
– Từ phần mềm thiết kế 3D lưu lại với định dạng là: *.stp hoặc *.igs
– Sử dụng phần mềm trung gian như: Inventor hoặc Mechanical Desktop (Autodesk) để mở file định dạng *.stp hoặc *.igs. Trong môi trường của Inventor hoặc Mechanical Desktop chọn save với định dạng *.dwg
– Do là cùng hãng Autodesk nên Autocad có thể mở file 3D được lưu từ phần mềm: Inventor hoặc Mechanical Desktop.
convert-file-3d-giua-cac-phan-mem-thiet-ke-3d


Chuyển đổi dữ liệu thiết kế 3D thành định dạng file *.stl để xuất sang máy in 3D tiến hành tạo mẫu nhanh:

Để tiến hành việc tạo mẫu nhanh trên máy in 3D thì người dùng phải chuyển đổi file thiết kế 3D sang định dạng file *.stl để phần mềm máy in 3D đọc và tiến hành cắt lớp. File *.STL là viết tắt của StereoLithography, các file STL mô tả bề mặt hình học của đối tượng 3D mà không bao gồm các thuộc tính CAD phổ biến như những định dạng khác. Các phần mềm thiết kế 3D hiện nay gần như đã hỗ trợ việc xuất nhập sang định dạng file 3D sử dụng cho máy in 3D, với định dạng file *.stl

 

Chuyển đổi dữ liệu thiết kế 3D thành định dạng *.stl miễn phí và online:
Chuyển đổi dữ liệu thiết kế 3D thành định dạng *stl miễn phí tại địa chỉ: http://www.greentoken.de/onlineconv/
Định dạng file đầu vào: 3d, 3ds, fbx, ac, ac3d, acc, ase, ask, b3d, blend, bvh, cob, csm, dae, dxf, enff, hmp, ifc, irr, irrmesh, lwo, lws, lxo, md2, md3, md5anim, md5camera, md5mesh, mdc, mdl, mesh.xml, mot, ms3d, ndo, nff, obj, off, pk3, ply, prj, q3o, q3s, raw, scn, smd, stl, ter, uc, vta, x, xml, xgl
Định dạng file đầu ra: stl, stlb, collada, obj, 3ds, ply, json, x

 

CNC 3S Nguyễn Viết Trung.